Om oss

Stiftelsen Biblicum er en institusjon for bibelstudium og bibelundervisning, grunnlagt i 1968. Virksomheten bygger på Bibelen som Guds inspirerte og fullt pålitelige ord og på den lutherske kirkes bekjennelse. Etter mange år i Uppsala, har stiftelsen nå sine undervisningslokaler og studiebibliotek i Ljungby i Småland. Vi arrangerer regelmessig kurs rundt om i Sverige og nabolandene. Biblicum er en hovedbidragsyter til bibeloversettelsen Svenska Folkbibeln. Vi driver også eget bokforlag og nettbutikk. Biblicum – tidskrift för biblisk tro och forskning utkommer med fire nummer pr år; Redaktør er dr. theol. Seth Erlandsson, Västerås. Stiftelsen Biblicums formann er pastor Egil Edvardsen, Ålgård.

Nettsted: www.biblicum.se