Lucy, det berømte apemennesket

  • UTBLIKK OVER SAMTIDEN

Med Lucy menes de skjelettrestene som ble funnet den 24. november 1974 i Afar i Etiopia. Funnet kalles Australopithecus afarensis. Lucy sies å ha levd for om lag 3,2 millioner år siden. Göran Schmidt skriver i Genesis Nyhetsbrev 3/2020:

Nå har forskerne konstatert det vi lenge har hevdet: Lucys hjerne tilhørte en ape. En undersøkelse av en del kranier av slekten Australopithecus afarensis (Lucys art) viser tydelig at hjernene deres hadde en organisasjon som ligner på moderne apers, ikke på menneskers og heller ikke noen slags mellomting.

Hvordan har forskerne kommet fram til dette? Jo, det er nemlig slik at dyrs (og menneskers) hjerner og skallebein passer som hånd i hanske, og ved å studere mønstrene på skallebeinets (”hanskens”) innside kan man dra konklusjoner om hjernens (”håndens”) utseende.

Slik skriver forskerne: Stikk i strid med tidligere påstander avslører de endokraniale avtrykkene av Australopithecus africanus en apelignende hjerneorganisasjon, og ingen kjennetegn på utvikling mot mennesker.

I artikkelen insisterer man selvsagt blant annet på at australopithecinene gikk oppreist og at de gjorde bruk av steinverktøy. Det er slikt man får lære seg på skolen, på TV og i andre medier. Men hvordan vet man så dette her? Har man kanskje funnet oppreist-gående kompiser av Lucy? Nix. Har man funnet skjelettene deres med steinverktøy i hendene? Nix. Det som ligger til grunn for påstandene er først og fremst at man har funnet både menneskelige fotspor og steinverktøy i samme berglag som Lucy og vennene hennes. – – – Det er svært spekulativt å påstå at det var australopithecinene som laget disse menneskelignende fotsporene. Blant annet fordi de som andre aper hadde føtter som så ut som våre hender.

Hvordan er det med steinredskapene, da? For å lage steinredskaper, inkludert av den enklere sorten, kreves en høy grad av intelligens: for å kunne velge riktig bergart, transportere den til leirplassen, velge riktig bearbeidelsesverktøy, bruke den rette teknikk og så lage et våpen eller verktøy av steinen ved å f.eks. binde, lime eller på annen måte feste den til et stykke tre eller bein.  Og til dette kreves det i tillegg hender med motsatte tomler som vi har, men som aper mangler, inkludert australopithecinene. – – –

Med andre ord: det denne undersøkelsen slår fast en gang for alle, er at det ikke var Lucy og hennes kamerater som produserte de steinredskapene. Det var det i stedet mennesker som gjorde, som levde samtidig med dem, og som høyst sannsynlig hadde grillfest med dem på tallerkenene. Australopithecinene er vel utdødd, men aper var de, og levde samtidig med menneskene gjorde de. Mennesket har nemlig alltid vært mennesket og aper alltid aper, akkurat som vi kan lese om i Bibelen.

Seth Erlandsson

(Tidskriften Biblicum, 2/2020)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *