Blogg

Hvordan skal Bibelen oversettes?1

Av Seth Erlandsson Noen teser 1. Når man oversetter en tekst eller tolker en person, må man forsøke å yte full rettferdighet til den eller det som oversettes. Det betyr at subjektive oppfatninger om det som skal oversettes, for eksempel hva som er menneskelig mulig og naturlig, ikke blandes inn i og styrer oversettelsen. Det er ikke vitenskapens rekonstruksjoner av hva som…

Schartaus framstilling av «nådens orden»

Av Ingemar Furberg Når Henric Schartau (1757-1825) i sin forklaring til den tredje trosartikkelen gir en framstilling av «nådens orden», skjer dette i formell tilslutning til Luthers lille katekisme. I sin forklaring til denne artikkelen skriver Luther: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Den Hellige Ånd…

Israel og den gamle pakt

Av Seth Erlandsson Med den gamle pakt menes den pakten som Gud inngikk med Israels barn ved Sinai-fjellet ca. 1446 f. Kr. Det var en tosidig pakt, dvs. betinget. Gud lovet Israels barn at han skulle være deres Gud og at de skulle være hans eiendomsfolk. På denne måten skulle de være Guds spesielle tjenere.1 Det kunne de bare være dersom de…

Den troende og døpte

Spørsmål og svar Av Seth Erlandsson Spørsmål: Mark 16,16 er i Den norske kirkebibelen fra 1930 oversatt: »Den som tror og blir døpt, skal bli frelst», men King James’ Version har »Den som tror og er døpt» (he that believeth and is baptized). Hvilken er korrekt? Fins det noe holdepunkt basert på grunnteksten for å gjøre som baptistene, dvs. lese ut av…

Den lange krigen mot Gud

LITTERATUR Av Egil Edvardsen Henry M. Morris The Long War Against God The History and Impact of the Creation/Evolution Conflict (Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 9. opplag 1997) 344 sider Det har kommet ut en mengde interessante bøker, ikke minst i USA, som stiller utviklingslæren i et kritisk lys. Forfatteren av denne boken, Henry M. Morris, har selv vært med å…

Det nye testamentet og den kenotiske kristologien

Av Ingemar Furberg 1) Fil 2,6-11 – et kardinalsted for kenotisk kristologi Manglet Jesus under sitt jordiske liv guddommelige egenskaper, eller avsto han bare fra å bruke dem fullt ut? Helt fra midten av 1800-tallet har Fil 2,6-11 blitt et kardinalsted for Kristi guddommelige naturs uttømming (kenosis)1. Man sier at Jesus skal ha lagt bort sine guddommelige egenskaper i inkarnasjonen. Denne kenotiske…

Betydningen av Jesu oppstandelse

Av Tor Jakob Welde «Den dagen Kristus sto opp fra de døde er den største gledesdagen siden skapelsen av verden», sa C.F.W. Walther i innledningen til en påskepreken med temaet Kristi oppstandelse – Verdens avløsning ( = frikjennelse, tilsigelse av syndsforlatelse.) Betydningen av oppstandelsen henger intimt sammen med betydningen av Jesu lidelse og død. Han led og døde på grunn av synden, ikke sine egne…

Troens rettferdighet og livets rettferdighet

Av Seth Erlandsson (Apropos Den augsburgske bekjennelsens 450-års jubileum og Konkordiebokens 400-års jubileum 1980) Både for Den augsburgske bekjennelsen (forkortes CA) og for hele Konkordieboken er det av helt avgjørende betydning for all sann kristendom at læren om rettferdiggjørelsen holdes ren. Vi har all grunn til å tenke over dette og tydelig klargjøre hva rettferdiggjørelsen innebærer i et jubileumsår som dette. Hvis…

Spekulasjoner om de siste tider

Av Seth Erlandsson Hva skal egentlig hende i de siste tider? Det er et spørsmål som har sysselsatt mange under historiens gang. Dessverre har ikke alltid Bibelens undervisning fått gi svaret. Det synes å være mer attraktivt å spekulere på egen hånd og bare i løs tilknytning til visse bibelsteder. Resultatet har blitt en hel rekke med ulike spekulasjoner og teorier om…

Jeg tror – hjelp min vantro

Av Seth Erlandsson Er det bare visse mennesker med svak tro som må be: «Hjelp min vantro»? Nei. «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere?» sier Jesus (Mark 9,19). Vi tilhører en vantro slekt, menneskeslekten, som helt fra syndefallet har vært vantro mot Gud, fordervet og bortvendt fra Gud. «I meg,…