Hellige og utvalgte

SPØRSMÅL OG SVAR

Av Stefan Hedkvist

Spørsmål: Er det bibelsk å kalle kristne for hellige og utvalgte? Er ikke dette et utslag av stormannsgalskap?

Svar: De troende kalles i Bibelen for «de hellige» (f.eks. «Paulus … hilser de hellige i Kolossai» Kol 1,2), fordi de er blitt tilregnet Kristi hellighet. De kalles «de rettferdige» (f.eks. «De rettferdige får sin frelse fra Herren» Salme 37,39), fordi de blir tilregnet Herrens rettferdighet. De kalles for «de utvalgte» (f.eks. «De utvalgte har oppnådd det» Rom 11,7), fordi Gud har utvalgt dem utelukkende på grunn av sin egen kjærlighet og Kristi fortjeneste.

Det fins en del som prøver å forklare hvorfor Gud har utvalgt dem ved å si at Gud forutså deres positive innstilling til evangeliet. De han forutså kom til å svare ja på kallelsen, utvalgte han så på forhånd. Det er et uttrykk for stormannsgalskap å tro at man med sin positive innstilling til kallelsen har forårsaket utvelgelsen og satt hele frelseshistorien i gang. Vi kan ikke forklare Guds kjærlighet til oss. Det er et under at himmelens og jordens Herre tenker på oss, tar seg av oss og gir oss det motsatte av hva vi har fortjent. Han gir oss nåde.

I begynnelsen av Efeserbrevet skriver Paulus om hvorfor Gud har utvalgt oss, frelst oss ved Kristus og velsignet oss. Årsaken ligger ikke hos oss. Årsaken er Guds vilje og beslutning. Den troende kan ikke forklare det, men bare undre seg og juble på grunn av Guds ufortjente godhet. Men hensikten med at Gud i kjærlighet har utvalgt og frelst oss, gir Paulus klar beskjed om. Hensikten er at Guds nåde skal prises og æres: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn. I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde, som han i rikt mål har latt oss få. Slik gav han oss all visdom og innsikt.  

(Tidskriften Biblicum, 4/2014)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *