Har menn og kvinner ulik verdi?

SPØRSMÅL OG SVAR

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Viser ikke 3. Mosebok 27,1-7 at menn og kvinner blir verdsatt ulikt i Bibelen?

Svar: Fastsettelsen av verdi i 3 Mos 27,1-7 har å gjøre med evnen til kroppsarbeid. At vi har ulik fysisk styrke, betyr ikke at vi ikke er like verdifulle for Gud. Gud har skapt «mannkjønn» og «kvinnekjønn» (1 Mos 1,27). Han skapte kvinnen som «en medhjelper for mannen, en som er hans like» (1 Mos 2,18). Dette er en god skapelsesordning fra Gud, ikke et sosialt eller evolusjonært produkt. Blant dyrene fant mannen «ingen hjelper av samme slag» (1 Mos 2,20). Gud har skapt mann og kvinne for at de skal komplettere hverandre, og derfor har han gitt oss ulike evner, akkurat som de ulike kroppsdelene våre utfyller hverandre og har samme verdi, som Guds gode verk.

Paulus beskriver dette så levende og tydelig i 1 Kor 12,17ff: «Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære … Om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.»

Når det gjelder fysisk styrke, har mannen fått en større evne. På andre områder har kvinnen fått en større evne. Mann og kvinne har samme verdi for Gud med forskjellige evner og oppgaver. «Mannen er kvinnens hode,» skriver Paulus (Ef 5,23; jf. 1 Kor 11,3). Dette betyr ikke at mannen får se ned på kvinnen og at hun skulle ha en lavere verdi. Tvert imot, mannen skal elske sin kone «slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den» (Ef 5,25).

(Tidskriften Biblicum, 2/2009)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *