Kan en kristen være redd?

  • SPØRSMÅL OG SVAR

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Jeg har hørt en predikant si at en kristen aldri er redd. Men jeg blir noen ganger redd. Kan jeg da ikke være en kristen? Predikanten henviste til Lukas 2,10, der det står: «Vær ikke redde!»

Svar: Ordene i Luk 2,10 er en oversettelse av et presens imperativ med en negativ partikkel. Et slikt imperativ oppfordrer vanligvis mennesker til å slutte å gjøre det de gjør. Så det engelen sier er: «Slutt å være redde!» Det handler ikke om et allment forbud, for det er rett av syndige mennesker å være redde for Gud når de hører Guds lov. Men det er også rett at de slutter å være redde for Gud når de nås av budskapet om syndenes tilgivelse for Jesu Kristi skyld. En kristen kan bli redd når han ser det onde hos djevelen, verden og seg selv. Men når han gir akt på evangeliet om hva Kristus har gjort og gjør for oss, da kan han slutte å være redd. Bare i evangeliet har vi fred og ro. Bare i det glade budskapet møter vi ordene: «Slutt å være redd!» Det er en forferdelig vranglære at en kristen aldri er redd. En annen sak er at han ikke behøver å være redd.

(Tidskriften Biblicum, 1/1979)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *