1987:4

Ved inngangen til julen

Av Ingemar Furberg  «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Matteus 1,21 Det var ikke første gang syndere mottok dette løftet om frelse, om redning. Det samme løftet ble gitt til synderne etter det fatale fallet i begynnelsen, om at kvinnens ætling skulle trampe på slangens hode. Og…