Wiechmann Richard

Et menneske blir født

Av R. Wiechmann (Fra Bibel og Bekjennelse, nr. 1/84) Det var spenning og forventning på fødestuen. Min kone hadde rier, og jeg satt engstelig og spent og fulgte hennes påkjenninger. Mellom smertene og fødselsriene var der en fortrøstning om at Gud ville sørge for at alt skulle gå vel. Etter fødselen satt vi og følte gleden over det mennesket som var kommet…