«Guds ord det er vårt arvegods» – Lærerike artikler om Bibelen og bibelfortolkning