Hvordan skal Bibelen oversettes?

Hvordan skal Bibelen oversettes?1

Av Seth Erlandsson Noen teser 1. Når man oversetter en tekst eller tolker en person, må man forsøke å yte full rettferdighet til den eller det som oversettes. Det betyr at subjektive oppfatninger om det som skal oversettes, for eksempel hva som er menneskelig mulig og naturlig, ikke blandes inn i og styrer oversettelsen. Det er ikke vitenskapens rekonstruksjoner av hva som…