'Fil 2:6-11' Tagged Posts

Det nye testamentet og den kenotiske kristologien

Av Ingemar Furberg 1) Fil 2,6-11 – et kardinalsted for kenotisk kristologi Manglet Jesus under sitt jordiske liv guddommelige egenskaper, eller avsto han bare fra å bruke dem fullt ut? Helt fra midten av 1800-tallet har Fil 2,6-11 blitt et kardinalsted for Kristi guddommelige naturs uttømming (kenosis)1. Man sier at Jesus skal ha lagt bort sine guddommelige egenskaper i inkarnasjonen. Denne kenotiske…