Kan Abraham ha eid mange kameler?

SPØRSMÅL OG SVAR

Av Seth Erlandsson 

Spørsmål: Ifølge Bibelen eide Abraham mange kameler. Men jeg har hørt fra en lærer i Det gamle testamente at kameler ble temmet mye senere. Stemmer det?  

Svar: Det du har hørt er gammel standard mat fra det bibelkritiske spiskammer, utgått på dato. På 1800-tallet ble det påstått at det fantes en rekke historiske feil i f.eks. Genesis og Daniel. Eksemplene på feil har tvert imot vist seg å bekrefte Bibelens historiske nøyaktighet i og med økt tilgang til arkeologisk materiale. Likevel gjentas fortsatt en del av disse påstandene om feil (se f. eks. Bibel 2000 om Daniel).

Når det gjelder kamelen, ble kamelnomader svært vanlige i løpet av 1100-tallet f.Kr. Men det betyr ikke at kamelen ble temmet først da. Det fins vitnesbyrd om at kamelen var temmet allerede ca. 3000 f.Kr. Fra patriarktiden fins det en rekke funn om bruk av kameler til langsom frakt, selv om eselet var det viktigste lastedyret. Det er tragisk at lærere i teologi synes det er viktig å spre mistillit til Bibelen og dessuten gi inntrykk av at det er basert på fakta.

(Tidskriften Biblicum, 4/2012)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *