Overskriften på korset

Av Seth Erlandsson

SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål: Hvordan kan man holde fast ved at Bibelen er verbalinspirert etter en sammenligning av Matt 27,37, Mark 15,26, Luk 23,38 og Joh 19,19?

Svar: La oss først se på hva som er skrevet i tekstene som er henvist til. I Matt 27,37 står det: «Dette er Jesus, jødenes konge.» I Mark 15,26 står det: «Jødenes konge». I Luk 23,38 står det: «Dette er jødenes konge.» I Joh 19,19 står det: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge.»

Vitner nå disse forskjellene om at Bibelen ikke er verbalinspirert?

Bare de som ikke vet hva Skriftens verbalinspirasjonen innebærer, kan trekke en slik konklusjon. Skriftens verbalinspirasjon betyr at Skriftens ord er gitt av Den Hellige Ånd, og at det Skriften rapporterer derfor alltid er riktig, selv om ordvalget er annerledes. Verbalinspirasjonen betyr ikke at det en tekst rapporterer må være en detaljert og fullstendig rapport, en uttømmende beskrivelse ord for ord. Ånden gir alltid en korrekt rapportering, selv når han gir et kortfattet sammendrag og ikke siterer ord for ord. Dette er ikke minst tydelig når tekster fra GT siteres i NT. Ånden gjør ofte et sammendrag og fremhever ikke sjelden bare en del av innholdet i sitatet, nemlig det han vet er spesielt viktig å legge merke til i den sammenhengen sitatet står.

(Tidskriften Biblicum, 1/1979)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *