Fins det noe liv etter døden?

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Hvordan kan jeg være sikker på at det fins et liv etter døden?

Svar: Det er en minoritet som har den oppfatningen at det ikke fins noe liv etter døden. De aller fleste tror at dette livet ikke kan være alt. Men hvordan livet etter døden ser ut, er det mange forskjellige meninger og spekulasjoner om.

Hvorfor tror så mange på et liv etter døden? Kanskje fordi det er altfor trist å tenke seg at vårt korte jordeliv er alt, at alt går mot en evig natt eller ingenting. Mangelen på en varig lykke, ønsket om å få gjort noe mer ut av livet, noe man ser fram imot og håper skal bestå men som man ikke har klart å få til – alt dette kan være faktorer som gjør at mennesker tenker at det må finnes noe mer.

Bibelen forteller oss hvorfor vi vil ha noe mer. Den sier at Gud har lagt evigheten i menneskenes hjerter (Fork 3,11). Gud har skapt deg med en lengsel etter noe evig godt, noe som dette livet med all sin forgjengelighet ikke kan tilfredsstille.

– Døden og forgjengeligheten er det altoverskyggende problemet, var det noen som hevdet i et radioprogram. Om livet under solen etter syndefallet gir Bibelen klar beskjed: «Forgjengelighet og atter forgjengelighet, sier Forkynneren. Forgjengelighet og atter forgjengelighet! Alt er forgjengelighet» (Fork 1,2). Det er ikke tomt i felleskap med den evige Gud, men uten den tillitsfulle troen på ham er det tomt.

Men om det nå er slik at en person har dødt framfor øynene på mange mennesker, og det er blitt fastslått at han var død og at han ble lagt i en grav? Om nå den døde noen dager seinere viste seg legemlig og helt tydelig levde? Om han snakket og spiste sammen med personer som kjente ham godt før han døde? Om mer enn 500 personer så denne mannen som tidligere hadde vært død, men som nå var levende igjen, og spredte denne store nyheten og dette underet vidt omkring? Om de dessuten holdt så fast ved sin beretning at mange av dem måtte lide martyrdøden for budskapet? Hva sier du da?

Det som kan gi deg visshet om livet etter dette, er de mange øyenvitnenes beretning om Jesu Kristi død og oppstandelse. Det er mange som har funnet at deres vitnesbyrd er ufravikelig sant. Det kan også gi deg visshet. Jesus er beviset på liv etter døden. «For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp… Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn» (1 Kor 15,13.20). Takket være sin stedfortredende soningsdød og lovoppfyllelse for alle mennesker, rekker Jesus Kristus evig liv til alle dødelige mennesker – et liv som består i evig lykke, fred og glede. Hans gledesbudskap til en verden som er preget av forgjengelighet og død, er: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør» (Joh 11,25).

Hvordan blir det da med det forgjengelige livet som ifølge Forkynneren preger vår tid under solen? «Når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» (1 Kor 15,54-57).

(Tidskriften Biblicum, 2/2010)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *