Jeremia 20,13-14

  • SPØRSMÅL OG SVAR

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Hvordan kan profeten Jeremia si det ene øyeblikket: ”Syng for Herren, lovpris Herren, for han berger den fattiges liv fra voldsmenns hånd”, og i neste øyeblikk: «Forbannet er den dagen da jeg ble født!»?

Svar: Det har med fokuset hans å gjøre. Da han fokuserte på HERREN og hans store kjærlighet, ble han glad. Men da han vendte oppmerksomheten mot seg selv, ble han fortvilet. Jeremia sier om sitt eget hjerte: «Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes» (Jer 17,9). Det gir ingen sikkerhet, hjelp og glede i møte med ytre nød. «Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham,» sier den samme profeten (Jer 17,7). Lovens krav retter blikket mot oss selv og avslører vår manglende evne til å oppfylle lovens krav for evig liv. «Bokstaven (loven) slår i hjel,» skriver Paulus. Evangeliet inneholder derimot ingen krav og fokuserer utelukkende på Guds ufortjente nåde og frelse gjennom Messias, den levende Guds Sønn. Når vi hører og ser på HERREN og hans stedfortredende forsoning for oss, blir vi glade og vil lovprise ham.

(Tidskriften Biblicum, 3/2008)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *