Dødsriket

  • SPØRSMÅL OG SVAR 

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Hvordan kan dere si at det bare fins to steder for de som dør, himmel eller helvete? Fins det ikke også en tredje plass, dødsriket?

Svar: Ifølge det liberale historisk-kritiske synet lærer ikke Det gamle og Det nye testamente det samme om veien til frelse. Sheol i Det gamle testamente er et hebraisk ord som betyr «dødens sted (rike)» eller «dødens tilstand». Det kan referere til graven, til tilstanden alle døde er i, og iblant til stedet der alle vantro kommer, dvs. helvete. Det nye testamentes Hades, Gehenna, Tartaros og Abyssos er greske ord for helvete. Disse ordene indikerer ikke ulike steder, men er forskjellige navn på samme sted, akkurat som himmelen, paradis og Abrahams fang (plassen ved siden av Abraham) er forskjellige navn på samme sted: himmelen.

Siden Sheol kan bety graven eller dødens tilstand, kan det sies at alle kommer til Sheol. Den gamle Jakob sier med sin sønn Benjamin i tankene: «Skulle en ulykke ramme ham på reisen dere nå legger ut på, da sender dere meg gråhåret og sorgtung ned i dødsriket (graven) (hebr. sheol)» (1 Mos 42,38). Derfor hevder bibelkritikere at folk i Det gamle testamente mente at alle døde, troende så vel som vantro, kom til en slags skyggefull underverden, og at troen på himmelen og helvete vokste fram senere.

Denne oppfatningen forkaster vi. Selv om himmelen og helvete ikke er beskrevet like detaljert i Det gamle testamentet som i Det nye, forsto menneskene på Det gamle testamentes tid at troende og vantro var på vei mot forskjellige mål.

(Tidskriften Biblicum, 4/2008)

 

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *