Betydningen av verbet hate

  • SPØRSMÅL OG SVAR

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Skal vi virkelig hate far og mor? Jesus sier jo ifølge Lukas 14,26: «Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og sin mor, sin kone og sine barn, sine brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. » Skal vi ikke tvert imot ifølge de ti bud «hedre» far og mor og dermed vise dem kjærlighet? Skal vi ikke til og med elske våre fiender? Jesus sier jo ved en annen anledning: «Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere» (Luk 6,27).

Svar: Vanligvis betyr «hate» at man «avskyr, misliker sterkt, føler veldig stor motvilje mot, er fiende av». Men grunntekstens ord for «hate», på gresk miséo og på hebraisk sané, har når det sammenlignes med elske (= sette først) nærmest betydningen «ikke sette først, sette i andre rekke». «Elske» betyr derimot i sammenligninger «å sette fremst, å sette i første rekke». Å elske Gud betyr at vi skal elske ham høyere enn alt annet (jf. Luthers forklaring til det første budet: «Vi skal frykte, elske og stole på Gud over alle ting”).

I Matteus 10,37 gir Jesus en tydelig forklaring på hvordan «hate» i Lukas 14,26 skal forstås: ”Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig” (Matt 10,37). Svenska folkbibeln 2015 oversetter Lukas 14,26 slik: “Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.”

Også i Johannes 12,25 er det en sammenligning mellom å elske og hate, dvs. å sette først eller sist, i første eller andre rekke: “Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv.” Svenska folkbibeln 2015 oversetter: “Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv.” “Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?” (Matt 16,26). “Når Jesus advarer mot å elske vårt liv, mener han å sette dette jordiske livet først… Når Jesus snakker om å hate vårt liv i denne verden, mener han å sette ham og det livet han gir høyest” (Gary P. Baumler, John, The People’s Bible, NPH 1997, s 178, min oversettelse fra engelsk).

I GT betyr det hebraiske verbet sané («hate»), akkurat som miséo i NT, å «sette i andre rekke» når det gjøres en sammenligning med å «elske». I 1 Mos 29,31 står det: «Men da Herren så at Lea ble hatet,» dvs. «satt i andre rekke». Dette fører til følgende oversettelser: “blev tilsidesat” (Danske 1931), “ikke var elsket” (Svenska Folkbibeln, New International Version, New King James, Den nye Lutherbibelen 1984, Norske 2011 m fl.). Enda et eksempel: 5 Mos 21,15 sier: «Det kan hende at en mann har to koner, en som han elsker, og en som han hater. Han får sønner med begge to, men den førstefødte er sønn av den han hater…» Også her har vi en sammenligning, dvs. «hatet» betyr nærmest «satt i andre rekke». Dette fører til følgende oversettelser av «en som han hater»: «en som han misliker» (Norske 2011), ”en som han ikke synes om” (Norske 1930), ”en som han tilsidesætter” (Danske 1931), ”en som han ikke elsker” (English Standard Version, New King James, Svenska Folkbibeln m fl.).

(Tidskriften Biblicum, 3/2016)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *