Hva er religion?

  • SPØRSMÅL OG SVAR

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: En kristen sa til meg at kristendommen ikke er en religion. Det høres rart ut. Hva kan han ha ment?

Svar: Ordet religion kommer fra det latinske ordet religio som kan oversettes med «hellig bånd», eller  «hellig forpliktelse». Det er avledet fra verbet religáre «binde sammen» (noe som har gått i stykker), «gjenforene». Religionene handler om hvordan mennesket kan overvinne ubalansen, ufreden, hvordan man skal binde sammen det som har gått fra hverandre, hva mennesket må gjøre for å komme i harmoni med en usynlig virkelighet (gud, guder, ånder, kosmiske energier, sitt indre). Ordet religio tilsvarer det gammelindiske ordet yoga som betyr «bånd, forening».

Det båndet eller den foreningen som alle religioner er opptatt av kan uttrykkes som følger: Det gjelder å finne det guddommelige inni seg selv eller i naturen (panteisme), ved egne gjerninger å forene seg med det dypeste i tilværelsen (mystikk), utvikle sitt indre eller ta vare på kosmiske energier (new age), forene atman (sin ånd) med brahman, verdensånden (hinduisme), komme i harmoni med de usynlige kreftene i tilværelsen, balansere yin og yang (taoisme) rett, meditere på rett måte for å oppnå harmoni (yoga), tenke rett, meditere rett, konsentrere seg på rett måte og til slutt nå fram til den rette innsikt (buddhismen), komme nærmere eller forsøke å bli akseptert av gud gjennom riter, offer, lovgjerninger, hellige forpliktelser, hellig krig mot det onde (jødedom, ulike avarter av kristendom, islam).

Ifølge Bibelen er Kristus «veien, sannheten og livet», det sanne båndet til og foreningen med Skaperen, det sanne livet. Alle mennesker er syndere, og intet menneske kan binde sammen det som har gått i stykker. Ikke noe menneske kan ved sine egne gjerninger fjerne synden som skiller oss fra Gud, gjenopprette fellesskapet med Gud, klatre opp til ham. Den eneste redningen er at Gud stiger ned til oss og blir menneske, sann Gud og syndfritt menneske i én person, og som en stedfortreder for alle mennesker fullkomment oppfyller alt som kreves for vår frelse, for fred med Gud, for evig liv i fellesskap med ham.

Kristendommen handler ikke om hvordan mennesket ved ulike tiltak skal gjenforene det som har gått i stykker, skape en vei til Gud. Mennesket kan ikke det. Jesus er den eneste veien til Gud, til evig fred og evig salighet. Kristendommen handler om ham, hvem han er, og om den frelsen han har vunnet for menneskene og som han tilbyr hver synder å motta som en gratis og ufortjent gave. Bare avvisningen av denne gaven (= vantroen) medfører evig fordømmelse. Peter sa om Jesus, til medlemmene av Det høye råd: «Det finnes ikke frelse i noen annen» (Apg 4,12).

Derfor kan det sies at kristendommen ikke er en religion, dvs. et livssyn med anvisninger om hvordan mennesket skal skape «et hellig bånd» (religio), et fellesskap med Gud. Jesus er Veien, vårt fellesskap med Gud, vårt evige liv. «Jeg er VEIEN… Ingen kommer til Far uten ved meg» (Joh 14,6). Derfor kalles Kristus og kristendommen for «Veien». Noen eksempler: De vantro i Efesos «snakket nedsettende om Veien» (Apg 19,9). «På denne tiden oppsto det alvorlige uroligheter på grunn av Veien» (Apg 19,23). «Helt inn i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne Veien» (Apg 22,4). «Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge Veien, som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene» (Apg 24,14). «Feliks hadde godt kjennskap til Veien, og han utsatte saken» (Apg 24,22). Profeten Jesaja profeterte om Messias som Veien allerede 700 år før Jesu fødsel: «Og der skal det være en vei, DEN HELLIGE VEI skal den kalles. På den skal ingen uren ferdes, men den er til for dem.» Vi urene syndere blir erklært «rene» gjennom Veien, Jesus Kristus og hans frelsesverk. «Ingen som går på veien, selv ikke dårer, skal gå seg vill» (Jes 35,8).

(Tidskriften Biblicum, 3/2011)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *