Syndig eller syndfri?

  • SPØRSMÅL OG SVAR

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: I 1 Joh 1,8 står det: «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» I det samme brevets tredje kap. vers 9 står det: «Den som er født av Gud, gjør ikke synd.» Hvordan kan man påstå at Bibelen ikke inneholder motsigelser, når man har begge disse versene foran seg?

Svar: I 1 Joh 1,8 er det tale om «å ha synd», gresk hamartian echein. Også kristne har synd, men i kap. 3,9 er det tale om «å praktisere synd», gresk hamartian poiein. Alle mennesker har synd, men Guds barn praktiserer ikke synd og tillater ikke at den hersker over dem.

(Tidskriften Biblicum, 1/1979)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *