Verdigrunnlaget

  • UTBLIKK OVER SAMTIDEN

Av Seth Erlandsson

Det understrekes ofte: Vi må hegne om vårt felles verdigrunnlag! Men hva menes? Mer og mer har «verdigrunnlaget» i den vestlige verden blitt fiendtlig innstilt til kristne verdier. Retten til fri abort, det syn på seksuell praksis som pridebevegelsen står for, likekjønnede ekteskap som nå plutselig skal betraktes som like selvfølgelige som heteroseksuelle m.m., plasseres inn i begrepet «vårt felles verdigrunnlag». All kjærlighet er legitim, understrekes det, og med kjærlighet menes i denne sammenhengen en fri utøvelse av den erotiske kjærligheten (eros), den som «søker sitt eget», ikke den givende, oppofrende kjærligheten (agápe). De som ikke vil akseptere dette anti-bibelske verdigrunnlaget, må bekjempes. De sies å være imot alles likeverd. Men det er ikke sant. De som er imot et anti-bibelsk verdigrunnlag er tvert imot for alle menneskers like verdi.

Dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder (1 Joh 4,10). Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss (1 Joh 3,16). Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere (Rom 5,8). Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre (Joh 13,34). Elsk deres fiender og be for dem som forfølger dere (Matt 5,44). Ta dere av de svake (1 Tess 5,14).

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *