Meningen med Jesu dåp

  • SPØRSMÅL OG SVAR 

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor Jesus, som var syndfri, lot seg døpe av døperen Johannes. Det var jo en dåp for syndere til syndenes tilgivelse. Jeg trenger hjelp til å forstå dette.

Svar: Det er nok mange som har hatt problemer med å forstå hvorfor Jesus lot seg døpe. Til og med døperen Johannes hadde det. Han prøvde å hindre Jesus fra å bli døpt og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg – og du kommer til meg!» (Matt 3,14). Et godt svar på spørsmålet ditt fins i  Niels Laaches Husandagts-Bog. Bibelstykker med Betragtninger til hver Dag (1883). Niels Laache (1831–92) skrev flere teologiske bøker og ble biskop i Trondhjems stift i 1883. Han var helt ukjent for meg inntil jeg nylig tok del av hans kommentar til Matt 3,13–17, sitert i Lutherska Bekännelsebrevet 14. mars. Jeg gjengir kommentaren hans, med noen tillegg i parentes:

Jesus ble innviet til vår øversteprest, profet og konge. Til øversteprest: Han som ikke visste av synd, blir gjort til synd for oss. Den rettferdige har steget inn midt iblant syndere, og det heter: «Se, Guds lam som bærer bort verdens synd». Han døpes inn i vår syndestand, for å gjøre opp for synden ved å lide døden. Med sin dåp begynner han på smertens vei. Til profet: Fra og med dåpen går han omkring og underviser sannheten, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Med sin undervisning åpenbarer han himmelen på jorden. Til konge: Nå starter for alvor kampen imot djevelen, som stormer inn på ham, helt til han ved oppstandelsen vinner fullbrakt seier over dødens fyrste. Salvet til vår øversteprest, profet og konge, får han her vitnesbyrdet at han er Guds elskede Sønn, som Faderen har sin glede i.

Ved sin dåp innvier han vannet til et nådemiddel for oss. For et herlig og dyrebart vann dåpen nå er blitt! Kristi rensende blod og hans oppstandelsesliv er i vannet. Det han ble for oss ved sin dåp, det fikk jeg i min dåp. [Som min stedfortreder] ble han døpt inn i min synd, og jeg ble døpt inn i hans rettferdighet. «Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus,» sier Paulus. Han som ofret seg i døden for å bli min frelser og som nå ber for meg på den himmelske tronen, han er blitt min og jeg er blitt hans i den hellige dåpen. Jeg er forent med ham. Han døde for meg og lever for meg, så jeg i ham er død for synden [til et liv] bort fra synden (Rom 6,3). [Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, er døpt til hans død? Vi er begravet med ham gjennom dåpen til døden for å leve det nye livet, likesom Kristus er oppvekket fra de døde ved Faderens herlighet» (Rom 6,3-4)]

(Tidskriften Biblicum, 2/2023)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *