Den troende og døpte

  • Spørsmål og svar

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Mark 16,16 er i Den norske kirkebibelen fra 1930 oversatt: »Den som tror og blir døpt, skal bli frelst», men King James’ Version har »Den som tror og er døpt» (he that believeth and is baptized). Hvilken er korrekt? Fins det noe holdepunkt basert på grunnteksten for å gjøre som baptistene, dvs. lese ut av dette verset at troen kommer først og deretter dåpen?

Svar: Ordrett står det «Den som har kommet til tro og er blitt døpt» eller «den som er troende og døpt skal bli salig». Teksten sier altså ingenting om rekkefølgen mellom troen og dåpen, men bare at den som er troende og døpt skal bli salig. Evangeliets gave både i Ordet og Dåpen har jo makt til skape tro, dvs. en mottakelse av denne gaven, som er syndenes forlatelse, evig liv og salighet. At evangeliets gave kan tas imot av et lite barn, dvs. at et barn kan gjøres til troende eller fødes på ny, fremgår av flere ord i Skriften. «Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn…», «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke. For Guds rike tilhører slike som dem,» «Den som lokker til fall en av disse små som tror på meg,…», »La dere alle døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse,… for løftet gjelder dere og deres barn». ‘

(Tidskriften Biblicum, 1-2/1980)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *