Informasjon

Her er Biblicum på norsk!

Stiftelsen Biblicum er en institusjon for bibelstudium og bibelundervisning som ble grunnlagt i 1968. Nettside: www.biblicum.se . Virksomheten bygger på Bibelen som Guds inspirerte og fullt pålitelige ord og på den lutherske kirkes bekjennelse. Biblicum – tidskrift för biblisk tro och forskning har utkommet i mange år med aktuelle teologiske artikler på svensk. Fra og med 2020 vil det også regelmessig bli…