Her er Biblicum på norsk!

Stiftelsen Biblicum er en institusjon for bibelstudium og bibelundervisning som ble grunnlagt i 1968. Nettside: www.biblicum.se . Virksomheten bygger på Bibelen som Guds inspirerte og fullt pålitelige ord og på den lutherske kirkes bekjennelse. Biblicum – tidskrift för biblisk tro och forskning har utkommet i mange år med aktuelle teologiske artikler på svensk. Fra og med 2020 vil det også regelmessig bli publisert artikler på norsk her på denne siden. Må Herren Gud la den norske Biblicum-siden bli til oppbyggelse og hjelp for mange.

Biblicums motto: Quod non est biblicum, non est theologicum.
Det som ikke er bibelsk, er ikke teologisk.

Administrator Tor Jakob Welde