Schartaus framstilling av «nådens orden»

Schartaus framstilling av «nådens orden»

Av Ingemar Furberg Når Henric Schartau (1757-1825) i sin forklaring til den tredje trosartikkelen gir en framstilling av «nådens orden», skjer dette i formell tilslutning til Luthers lille katekisme. I sin forklaring til denne artikkelen skriver Luther: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Den Hellige Ånd…