Troens rettferdighet og livets rettferdighet

Troens rettferdighet og livets rettferdighet

Av Seth Erlandsson (Apropos Den augsburgske bekjennelsens 450-års jubileum og Konkordiebokens 400-års jubileum 1980) Både for Den augsburgske bekjennelsen (forkortes CA) og for hele Konkordieboken er det av helt avgjørende betydning for all sann kristendom at læren om rettferdiggjørelsen holdes ren. Vi har all grunn til å tenke over dette og tydelig klargjøre hva rettferdiggjørelsen innebærer i et jubileumsår som dette. Hvis…