'Den Lutherske Bekjennelseskirke' Tagged Posts

Minneord

Den 5. januar 1983 ble Ole Brandal kalt hjem til Herren. Han var født den 26. november 1918 på Brandal like utenfor Ålesund på vestkysten av Norge. Han kom til tro på Kristus i 20-års alderen og var i mange år forkynner i selvstendige misjonsforeninger som var sterkt påvirket av Rosenius i sin forkynnelse.   I 1970-årene kom han i forbindelse med…