Å la seg døpe for de døde

SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål: Hva menes med å la seg døpe for de døde? Jeg tenker på 1 Kor 15,29.

Svar: C. Toppe skriver i sin kommentar til 1 Corinthians (The People’s Bible, Northwestern Publ. House 1987), s 149 (min overs.): ”Det var ikke en stedfortredende dåp Paulus hadde i tankene, så hva slags handling er det da han refererer til? Mer enn 300 ulike tolkninger av dette verset har blitt presentert.” Alt som kan sies med sikkerhet er at dåpen ga uttrykk for troen på at døde oppstår, for Paulus sier at dåpen likesom troen på Kristus ville vært meningsløs dersom de døde ikke oppstår. En forklaring til Paulus’ ord kan være at en slektning av den avdøde kristne ønsker å se denne igjen og derfor også vil bli døpt for hans skyld. Dessverre har en del tolket Paulus slik at man kan bli døpt stedfortredende for avdøde, udøpte slektninger. 1 Kor 15,29 gir ikke noen støtte for en slik praksis. Verset sier bare at ”dersom de døde slett ikke står opp” er det meningsløst å bli døpt og se fram til oppstandelsen og evig salighet sammen med Kristus og alle troende.

Jamfør med et annet ord som ble misforstått, nemlig Jesu svar på Peters spørsmål vedrørende Johannes: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!» Det ryktet kom da ut blant søsknene at denne disippelen ikke skulle dø. Men Jesus sa ikke at han ikke skulle dø. Han sa: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg?» (Joh 21,22–23).

SE

(Tidskriften Biblicum, 4/2020)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *