Autoritet i utforbakke

UTBLIKK OVER SAMTIDEN

I Kyrka och Folk nr 44, 29 okt. 2020, har redaktør Fredrik Sidenvalls lederartikkel tittelen ”Autoritet i utforbakke”. Han tenker på bispeembetet i Svenska kyrkan. ”Hvilken autoritet har biskopene i Svenska kyrkan?”, spør han.

Den eneste autoritet en biskop i en evangelisk-luthersk kirke kan gjøre krav på, er at man er kalt i samsvar med Guds ord, at man lærer og forkynner i samsvar med Guds ord. Uten å stille seg under Guds ords autoritet har ingen biskop eller prest noen autoritet.

”I kraft av folkelig støtte eller ekteskap med tidsånden” kan biskopene ikke hevde sin autoritet og en særstilling, betoner Sidenvall med rette. Men det har skjedd nylig og Sidenvall er klar over at det ikke er noe nytt når det gjelder Svenska kyrkan.

I årevis har biskopene utøvd tilsyn i kirkemøtets lærenemnd uten å bygge sine uttalelser på Guds ord eller på kirkens bibeltro bekjennelse. . . I flere tiår har biskopene vendt ryggen til prester som har måttet gå spissrot i media fordi de etter sine ordinasjonsløfter har villet være tro mot Guds ord. I tiår etter tiår har biskoper vært beredt til å gi et teologisk forsvar for den ene vranglæren etter den andre og gitt sin teologiske støtte når den politiske makten har lagt sin tvangstrøye på Svenska kyrkan. Nå er deres egen stilling og autoritet truet, og de stiller samstemmig opp til forsvar ikke bare for kollegaen (det gjelder biskopen i Härnösand, Eva Nordung Byström) men for seg selv hver og en. Men forsvaret henter ikke støtte i Guds ord, og derfor er også bispemøtets forsvar intet mindre enn et fortsatt angrep på og en undergraving av det embete de har fått ansvar for.

Etter Sidenvalls klarsyn og klare tale understrekes lengst nede på ledersiden tidsskriftets målsetning om ”å arbeide innenfor vår svenske kirke”. Hvordan kan den kirken som beskrives ovenfor være vår kirke? Dette er vanskelig å forstå. Er det i samsvar med Guds ord?

SE

(Tidskriften Biblicum 4/2020)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *