Denne slekten skal ikke forgå 

SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål: I Lukas 21,31 sier Jesus: «Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer.» Jeg har lært at «slekten» betyr «generasjonen» og at dette stedet altså viser at Jesus tok feil når det gjaldt tidspunktet for den siste dagen. Hva sier Biblicum?

Svar: Det greske ordet geneá, som er oversatt med «slekten», kan også bety «folkeslaget». Det jødiske folk som et folkeslag adskilt fra andre skal forbli helt til den siste dagen. Denne profetien viser seg fortsatt å være sann.

Av Seth Erlandsson

(Tidskriften Biblicum, 1/1979)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *