Et nytt hjerte (Esekiel 36)

Av Stefan Sjöqvist

Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. (Esek 36,25–27)

Hvordan forbedrer man menneskene? Vi konstaterer at man kanskje kan holde lovbrudd i tømme ved hjelp av strenge regler og straffer. Men det går ikke å forandre mennesket utenfra. Muligens kan en bli mer religiøs ved å øve seg i religion. Men viljen, den onde driften og begjæret blir ikke særlig forandret og nytt. Vi har til stadighet sett hvordan religiøse, prektige mennesker blir avslørt som hyklere.

Men Gud vil virkelig at vi skal følge hans forskrifter og lyde hans lover. Så hvordan blir man forandret? Når fariseerne mente at en blir forandret ved å skaffe seg en ny livsstil, svarer Kristus dem: ”Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og grenseløst begjær. Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren!” (Matt 23,25f). Som vi har sett, er dette noe mennesket selv ikke kan få i stand.

Gud sier:
• Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene.
• Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene.
• Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere.
• Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet.
• Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. 

Men hvordan skjer det? La oss se hva Jesus gjorde klart for fariseeren Simon, nemlig betydningen av syndstilgivelsen. Jesus begynte sitt frelsesverk med å tilgi synder. «Se Guds Lam som tar bort verdens synd!», sa døperen Johannes da han så Jesus kom gående. Men blir et menneske virkelig annerledes ved å forstå at en er tilgitt for Kristi skyld? Fariseeren Simon mente, som alle fariseere, at et rettferdig menneske oppdras til lydighet ved hjelp av regler og lover. Kristus viste Simon at forandring skjer på en helt annen måte. Han gir Simon en lignelse: «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte fem hundre denarer, den andre femti. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» Simon svarte: «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett,» sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus; du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite» (Luk 7,41-47).

Hvor kom kvinnens kjærlighet og hengivenhet fra? Svar: Fra det faktum at hun forsto at hun var tilgitt for Kristi skyld. Denne troen forandret hjertet hennes, og slik ble handlingene hennes forandret. Når vi ser at vi er elsket av Gud for Kristi skyld, at vi eier tilgivelse på grunn av Guds Sønns kors og død, at vi er blitt renset gjennom ham, gjenskaper Gud hjertene våre av stein. Han gir oss et nytt hjerte. Og med det nye hjertet følger en vilje til å lyde Guds lov og bud. Guds Ånd tar sin bolig i oss og driver oss til å lyde og elske Gud.

Gud sier: Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Et Guds barn som er blitt kvitt steinhjertet sitt, ser ikke dette. Han eller hun har fått en ny følsomhet for synd som gjør at det mest er elendighet en ser hos seg selv. Og det er vel klokt av Gud, at han lar trosfruktene våre være skjult for våre egne øyne. Hvis vi hadde sett de gode fruktene Gud skaper i oss og gjennom oss, så ville frelsesvissheten vår ikke ha hvilt ved korset, men i vår egen lydighet. Noen har sagt: “Når et menneske blir bedre, legger han eller hun stadig tydeligere merke til det onde som fortsatt er igjen hos en selv. Når et menneske blir verre, ser det mindre og mindre det dårlige hos seg selv.”

Men den nye fødselen handler ikke om hva vi ser i oss selv. Den handler om at vi ser hva Kristus Jesus har gjort. Til ham får vi komme, uansett hvor elendige vi føler oss, og han sier: Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere.

(Tidskriften Biblicum 1/2021)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *