Språket Jesus snakket

  • SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål: Jeg har hørt at språket Jesus (Jeshúa) snakket var arameisk. Siden han snakket arameisk og Det nye testamente opprinnelig ble skrevet på koine-gresk, burde vel Peshitta, den syriske (arameiske) teksten til Det nye testamente, gi oss en god forståelse av hva Jesus virkelig har sagt? Hans opprinnelige ord har jo gått tapt da de ble oversatt til gresk.

Svar: På Jesu tid snakket jødene ofte gresk i offentlige sammenhenger. Til og med jødene på Masada-klippen sendte meldinger på gresk fra en etasje i festningen til en annen. Arameisk ble vanligvis bare snakket i hjemmene og i synagogen. Så Jesus må ofte ha brukt gresk i sin offentlige virksomhet. Evangeliene, som er skrevet på gresk, gjengir tydelig hva Jesus virkelig har sagt. Peshitta er en syrisk oversettelse av den greske grunnteksten, og ingen oversettelse gjengir en tekst bedre enn originalteksten.

(Tidskriften Biblicum, 4/2009)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *