Fins det flere himler?

Av Seth Erlandsson

  • SPØRSMÅL OG SVAR 

Spørsmål: På bibelkurset der jeg går holder vi nå på med Hebreerbrevet. Der snakkes det om himlene akkurat som fra Mosebøkene og fremover. Hva er dette? Fins det flere himler, eller er flertallsformen bare en forsterkning av entallsformen? Noen trodde at Himmelen var oppbygd som tempelet med tre «nivåer». Hva er den sjuende himmel, og hvor omtales den?

Svar: Det hebraiske ordet for himmelen er et flertallsord. Det er en forsterkning eller en pluralis majestatis. Himmelen er nemlig mer enn atmosfæren, skyene over oss og himmelhavet over der igjen. På gresk oversettes det hebraiske «himlene» med entall, «himmelen». Uttrykket “den tredje himmel” (2 Kor 12, 2) brukes om “paradis” (vers 3), det fullkomne fellesskapet med Gud bortenfor den atmosfæriske himmelen og bortenfor verdensrommets himmel og himmellegemer. Derfor kan det hete i Hebr 4,14 at Jesus har gått inn «gjennom himlene». Når Paulus skriver i 2 Kor 5,8 at han vil være «hjemme hos Herren», mener han det samme som paradiset eller den tredje himmelen. Tallet tre står også for Gud, dvs. å være hos Gud i himmelen, i paradis. Som synonym til «å være hjemme hos Herren», skriver Paulus i Fil 1,23 å «være hos Kristus».

Ifølge både Det gamle og Det nye testamente er det nåværende fysiske universet ikke evig, men skal gå til grunne og erstattes av «en ny himmel og en ny jord» (Jes 65,17; 66,22; 2 Pet 3,10-13; Åp 21,1). Ideen om sju himler er en rabbinsk tanke som ikke fins i Bibelen. Uttrykket «den sjuende himmel» stammer fra den greske filosofen Aristoteles, men at det skulle finnes sju himler er en mytologisk tanke som er eldre enn Aristoteles. I Bibelen kan ordet «himmelen» være synonymt både med Gud («Far, jeg har syndet mot himmelen», Luk 15,21) og med evig liv, den store og ufortjente gaven fra Gud ved Jesus Kristus. «Den som tror på meg, har evig liv og kommer ikke under dommen, men har gått over fra døden til livet.»

(Tidskriften Biblicum, 4/2010)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *