Hvordan kan en kjærlighetsrik Gud fordømme?

Av Seth Erlandsson

  • SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål: Hvordan kan en kjærlighetsrik Gud dømme folk til helvete?

Svar: Jeg har et bedre spørsmål. Hvordan kan en rettferdig Gud ikke dømme folk til helvete? Vi snakker om den samme Gud. Guds kjærlighet er svaret på spørsmålet mitt. Guds rettferdighet er svaret på ditt.

Når du ser på Jesus på korset, ser du både Guds kjærlighet og Guds rettferdighet. Paulus sier: «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere» (Rom 5,8). Guds kjærlighet betyr ikke at han ignorerer rettferdighetens krav. Kristus ble plassert under loven for å oppfylle alle lovens og rettferdighetens krav. Han gir sin rettferdighet til oss syndere, og vår urettferdighet, misgjerninger og straffen for dette tok han på seg. Han ble fordømt i stedet for oss. Men den som avviser Kristus, hans stedfortredende forsoning og hans rettferdighet som han har vunnet til oss, kan ikke beskylde Gud for å være kjærlighetsløs når han så går evig fortapt. Han må anklage seg selv, for han avviser det evige livets gave, han avviser Guds kjærlighet i Kristus Jesus. «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham» (Joh 3,36).

Det er noe bakvendt når dødelige mennesker stiller spørsmål ved Guds rett til å gjøre noe, spesielt siden Gud har åpenbart seg om saken.

(Tidskriften Biblicum, 5/1984)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *