Hvorfor er Bibelen så komplisert?

  • SPØRSMÅL OG SVAR

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Hvorfor har Gud valgt å tale til oss gjennom en så tykk og komplisert bok som Bibelen? Hvorfor er den ikke skrevet enklere?

Svar: Gud taler til oss på mange ulike måter i Bibelen. Hebreerbrevet begynner: «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen» (1,1f). Vi kan ikke forvente at 66 forskjellige bøker, skrevet av ca. 40 personer i løpet av mer enn 1500 år, bruker samme litterære stil og komposisjon. I Bibelens bøker snakker Gud til oss i historiske beretninger, poetiske avsnitt, salmer, ordspråk, profetier og brev. Skriften er som en mangefasettert juvel. Den Hellige Ånd har brukt de spesielle ordforrådet og stilen til de forskjellige forfatterne, det menneskelig språkets mange forskjellige uttrykksformer, for å formidle til oss nøyaktig hva han vil lære oss. Og hovedbudskapet er at Jesus Kristus er Guds Sønn og verdens Frelser. Dette hovedbudskapet binder alle bøkene i Bibelen sammen til en enhet.

Noen avsnitt i Bibelen er lettere å forstå enn andre. Ved å lese Bibelen regelmessig, gjerne noen kapitler hver dag, ved å være oppmerksom på hele sammenhengen og la klare bibelsteder om et bestemt emne belyse mindre klare steder om samme tema, trer innholdet i Bibelen fram i stadig klarere lys. En god regel er å lese rolig gjennom vanskelige steder om igjen og tenke på følgende: Hva sier teksten om Gud? Om meg? Om forholdet mitt til Gud? Hvordan viser teksten at vi trenger en Frelser? Hva har den å si om Frelseren? Når du leser Bibelen, kan en bibelkommentar være nyttig. Hvis du forstår engelsk, anbefaler jeg de lettleste kommentarene i People’s Bible Commentary Series (Northwestern Publishing House, Milwaukee, Wisconsin).

(Tidskriften Biblicum, 4/2008)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *