Fór ned til helvete 

  • SPØRSMÅL OG SVAR

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: I den apostoliske trosbekjennelsen står det om Jesus etter hans fullførte lidelse og død på korset: «Fór ned til helvete» (i nyere oversettelser: til dødsriket). Hva menes med dette? Jeg har vanskelig for å forstå hva det betyr.

Svar: Disse ordene i trosbekjennelsen er basert på 1 Pet 3,18-20. Der står det at Kristus, etter sin seier over Satan ved sin soningsdød på korset en gang for alle, gikk i ånden til «fengselet» (dvs. helvete) og der proklamerte sin seier for de vantro åndene (vers 19). Når Jesus, den eneste rettferdige, har sonet alle menneskers synder gjennom sin offerdød, er hans frelsesoppdrag oppfylt. Jesus sa: «Det er fullbrakt. Så bøyde han hodet og utåndet” (Joh 19,30). I og med fullførelsen av den lovede stedfortredende forsoningen (Jes 53,4-6) var Guds Sønns fornedrelsestid over. Hans nedstigning til helvete er begynnelsen på hans opphøyelse. Som gudemennesket Jesus gjør han nå full bruk av sin himmelske makt og ære.

Hvorfor steg Jesus ned til helvete, til «fengselet»? Ikke for å lide. Han hadde allerede gjort seg ferdig med forsoningslidelsen på korset. Han gikk til fengselet for å proklamere sin seier over synden, døden, helvete og Satan. For dem som hadde latt seg forføre av Satan og hadde avvist Herrens frelse, ble Jesu triumferende besøk i helvete ikke til glede, men til skam og dom. Blant fangene i fengselet var de som på Noahs tid hadde nektet å lytte til ordet fra Herren om dom og frelse (vers 20). «At Kristus fór ned til helvete, gir oss visshet om at han har beseiret djevelen og alle de onde englene,» skriver David Kuske i sin katekismeforklaring. Paulus sier om Jesu seiersparade på Satans hjemmebane: «Etter at han hadde avvæpnet maktene og åndskreftene, gjorde han et offentlig skue av dem og triumferte over dem gjennom det» (Kol 2,15, Biblicums oversettelse). I den gamle tyske teksten til trosbekjennelsen står det «niederfahren zur Hölle» (fór ned til helvete), og den latinske grunnteksten har «descendit ad inferna» (han steg ned til infernoet/pinerommet). Vi ser av 1 Pet 3,19 at det ikke handler om et dødsrike for alle døde, men om de vantros pinerom eller «fengsel».

(Tidskriften Biblicum, 2/2012)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *