1981:1

Schartaus framstilling av «nådens orden»

Av Ingemar Furberg Når Henric Schartau (1757-1825) i sin forklaring til den tredje trosartikkelen gir en framstilling av «nådens orden», skjer dette i formell tilslutning til Luthers lille katekisme. I sin forklaring til denne artikkelen skriver Luther: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Den Hellige Ånd…

Spekulasjoner om de siste tider

Av Seth Erlandsson Hva skal egentlig hende i de siste tider? Det er et spørsmål som har sysselsatt mange under historiens gang. Dessverre har ikke alltid Bibelens undervisning fått gi svaret. Det synes å være mer attraktivt å spekulere på egen hånd og bare i løs tilknytning til visse bibelsteder. Resultatet har blitt en hel rekke med ulike spekulasjoner og teorier om…

Et bibelstudium om de siste tider

Av Seth Erlandsson Den senere tid har det kommet ut en rekke bøker om de siste tider som inneholder løse spekulasjoner, påstander og slutninger, som ikke kan grunnes på de bibelske tekstene. Derfor er det med interesse at vi nå skal granske George E. Ladds bok om De yttersta tingen (Bokförlaget Libris, Örebro 1980, 134 sider). To forskjellige gudsfolk? Det første kapitlet…