1983:2

Minneord

Den 5. januar 1983 ble Ole Brandal kalt hjem til Herren. Han var født den 26. november 1918 på Brandal like utenfor Ålesund på vestkysten av Norge. Han kom til tro på Kristus i 20-års alderen og var i mange år forkynner i selvstendige misjonsforeninger som var sterkt påvirket av Rosenius i sin forkynnelse.   I 1970-årene kom han i forbindelse med…

Er bønn en måte å komme til tro på? 

SPØRSMÅL OG SVAR Av Ingemar Furberg Spørsmål: Luther ba ofte om troen, poengterte August Hermann Francke. Dette faktum fikk Francke til å hevde at Luther dermed hadde pekt på bønnen som en måte å komme til tro på. Har Francke misforstått Luther? Svar: Det er sant at Luther i sine bønner ofte ba om tro. Det er også bare den som lever…

Guds dårskap

Av S W Becker Da Gud førte Israel ut av Egypt, ledet han dem på en måte som ut fra menneskelig fornuft virket særdeles uklok. Landet Palestina lå i nord, men han førte dem sørover. Den lette veien lå langs kysten av Middelhavet, men han førte dem gjennom ørkenen. Til slutt kom Moses og Israels barn, ved å følge skystøtten Gud ga…