Profetienes endelige oppfyllelse

Av Egil Edvardsen  «Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden: … ‘Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg’» (Hebr 10,5.7).  «’Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?’ Og han begynte å utlegge for…

Når fant syndfloden sted?

Av Seth Erlandsson Tiden mellom Sem og Abraham ifølge 1 Mos 11,10–26 Abrahams tid Når levde Abraham? Flere bibelsteder kan hjelpe oss å besvare dette spørsmålet. La oss begynne med å forsøke å slå fast når utferden fra Egypt bør ha funnet sted. Ifølge 1 Kong 6,1 var Salomos fjerde regjeringsår «det fire hundre og åttiende året etter at israelittene var dratt…

Her er Biblicum på norsk!

Stiftelsen Biblicum er en institusjon for bibelstudium og bibelundervisning som ble grunnlagt i 1968. Nettside: www.biblicum.se . Virksomheten bygger på Bibelen som Guds inspirerte og fullt pålitelige ord og på den lutherske kirkes bekjennelse. Biblicum – tidskrift för biblisk tro och forskning har utkommet i mange år med aktuelle teologiske artikler på svensk. Fra og med 2020 vil det også regelmessig bli…